Webinar 6

Conectarea studenților și antreprenorilor în perioade de pandemie:un caz în sectorul agroalimentar

Lucrul cu antreprenorii și părțile interesate prin proiecte de învățare și consultanță bazate pe proiecte este recunoscut pe scară largă ca o abordare pedagogică capabilă să faciliteze învățarea elevilor și dobândirea abilităților transversale și de angajabilitate. Deși este important pentru toate domeniile, este deosebit de important în domeniul agroalimentar, care necesită contact direct (economic, de mediu și social) cu zona rurală și comunitatea în care sunt produse alimente. În acest seminar web, prof. Cavicchi împărtășește experiențelor practicilor pedagogice ale învățării bazate pe proiecte cu antreprenorii agroalimentari desfășurate online în timpul blocării din cauza pandemiei. Raportul rezultatelor căii de învățare digitală, al cărui design poate fi transferat în alte domenii, identifică punctele tari (uneori neașteptate) și punctele slabe ale proiectării și implementării, precum și alte oportunități de îmbunătățire.